Another alleged sex CD of Hardik Patel goes viral ahead of Gujarat Elections

#viralvideo

Another alleged sex CD of Hardik Patel goes viral

ABP NEWS


31 Comments
 1. Amit Khanna
 2. Dean 002
 3. Gaurang Patel
 4. Rohit Singh
 5. Jay Prakash Bais
 6. priyanka sharma
 7. GOVIND MAURYA
 8. Google Computers
 9. Google Computers
 10. Tusar Vadvana
 11. creative insect
 12. creative insect
 13. zainul Aabedin
 14. aravindh Bala
 15. rock 100
 16. Aryan Ravi Yadav
 17. feroz rahi
 18. Harishchandra kamol
 19. Santhosh Shetty
 20. MD.MAZHAR WARSI
 21. mukesh choudhary
 22. azaad bharat
 23. rakesh singh
 24. Bhupathy Raja
 25. R kumar thakur
 26. Asif Khan
 27. Asif Khan
 28. Ani S
 29. mazahir akram
 30. Diptiranjan Dash
 31. Ajay Rana